"Dziecięcia matematyka wg. E.Gruszczyk-Kolczyńskiej"

 

 

„Dziecięca matematyka" to metoda, której celem jest wspomaganie rozwoju umysłowego dziecka, zwłaszcza w zakresie kształtowania pojęć matematycznych. Uwzględnia ona różnice indywidualne w tempie i rytmie rozwoju umysłowego dzieci. Dlatego w tej metodzie nie stosuje się tradycyjnego podziału treści kształcenia ze względu na wiek dzieci. Opracowanych jest 14 bloków programowych, w których znajdują się treści dobrane tak, aby rozwinąć najważniejsze czynności intelektualne i ukształtować te umiejętności, które są ważne dla dalszej edukacji matematycznej dzieci. Treści realizowane wg metody Gruszczyk – Kolczyńskiej pomagają w stworzeniu wszystkim dzieciom warunków do pełnego rozwoju swych możliwości umysłowych.