Rytmika - zajęcia ruchowe, muzyczne, umuzykalniające.


Za pomocą zabawy dzieci wprowadzane są w świat dźwięków i instrumentów. Rozwijają przez to swoją wrażliwość, wyobraźnię i twórcze myślenie. Dzięki zmianom melodycznym, rytmicznym i ruchowym, dzieci wypracowują w sobie odpowiednią aktywność i orientację muzyczną. Śpiew jak i gra na dostępnych dla dzieci instrumentach pomaga rozwinąć właściwą percepcję słuchową.
W programie nauczania wykorzystywane są różne metody: śpiew i gra w grupach/indywidualna, zabawy ruchowe ze śpiewem lub grą , ćwiczenia na poczucie/zmiany rytmu i pamięć, słuchanie piosenek granych na instrumentach (skrzypce, pianino, altówka), nauka tańców ludowych, wykonywanie akompaniamentu na instrumentach perkusyjnych, zabawy muzyczne i ruchowe przy piosenkach audio, rozpoznawanie / różnicowanie barw poszczególnych instrumentów.
Celem zajęć jest uwrażliwienie dzieci na dźwięk, uczenie kreatywnego myślenia, pracy indywidualnej/zespołowej oraz uczenie pewności siebie. Bezpośredni kontakt z instrumentem muzycznym ma dziecku pomóc rozbudzić wrażliwość na muzykę oraz zachęcić do zgłębiania jej tajników.