Tydzień pierwszy. Emocje.

Emocje towarzyszą nam codziennie, w różnych sytuacjach. Pierwszym krokiem regulowania emocji jest umiejętność zauważenia ich i rozumienia skąd one się wzięły. Taka zdolność rozwija się wraz z wiekiem dziecka przy odpowiednim wsparciu ze strony dorosłych. Dlatego na początek wakacji taki temat przewodni.

Emocje

Real-time visitors monitor and live stats